Wielrenners hebben de afgelopen jaren een niet zo goede reputatie opgebouwd. Daar kan volop over worden gediscusseerd, maar als club hebben we daarin ook een rol te vervullen. De Nederlandse TourFiets Unie (NTFU) heeft een aantal aanbevelingen opgesteld waar we ons als toerclub aan conformeren. Word of ben je lid van TCZ'80, dan houd je ook zoveel mogelijk vast aan die aanbevelingen. Maar dat is ook niet zo moeilijk, want eigenlijk is sociaal zijn toch heel gewoon?

Gedragscode

Elke deelnemer moet zich aan de verkeersregels houden. Belangrijk daarbij is de eigen veiligheid en die van andere verkeersdeelnemers. Helaas is een aantal (toer)fietsers zich niet altijd bewust van zijn gedrag. De NTFU heeft als wielersportbond de veiligheid hoog in het vaandel staan. Daarom heeft de NTFU een gedragscode ontwikkeld om de deelnemers meer bewust te maken van het gedrag in het verkeer. Er is met verschillende aspecten rekening gehouden: milieu, veiligheid, wegenverkeerswet en beleefdheid.

 1. Houd je aan de verkeersregels
 2. Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars.
 3. Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer
 4. Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid.
 5. Draag een helm.
 6. Gebruik een fietsbel.
 7. Blijf op je eigen weghelft
 8. Houd zoveel mogelijk rechts. Inhalen doe je zoveel mogelijk linksom.
 9. Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen.
 10. Blijf beleefd tegen andere weggebruikers.
 11. Rij altijd op het aangegeven fietspad.
 12. Gooi afval in een afvalbak. Ook bananenschillen.

Groepsgrootte

Vorm voor vertrek bij de start al groepen, alvorens het tijd is om te vertrekken. Dit kan al gestart worden voordat de groep compleet is. Dus zoek bij het verzamelen direct je groepje. Wij adviseren om niet onderweg aan te haken, zodat de groepsgrootte geborgd blijft. Lukt het qua tijd echt niet en wil je onderweg aansluiten, communiceer dit dan even via Cyql, zodat hier bij de start rekening mee gehouden kan worden. Er wordt gestreefd naar max 10 rijders per groep bij de start. Onze max is 14 rijders per groep.

Weet je niet in welke groep je het beste past of wil je een snellere groep proberen? Bekijk dan de niveau indeling van de club. Je kunt dit ook met een van de wegkapiteins bespreken. Hang je tijdens de rit aan het elastiek en val je eraf? Laat je dan afzakken naar een achteropkomende groep en rijdt verder met hen mee. Kies bij aanvang wel een groep waar je mee kunt draaien met het kop-over-kop rijden, leuk voor jou en leuk voor de groep. Hoewel we dat niet meteen van je verwachten. Het motto als toerclub blijft altijd; “Samen uit en samen thuis”. In de verschillende groepen zullen wegkapiteins aanwezig zijn die het een en ander in goede banen zullen leiden.

Gedragsregels in een groep

Fietsen op de openbare weg is een kunst op zich. Het rijden in een groep vereist nog meer van de fietser. Natuurlijk is het gezellig om met de fietser naast je te kletsen over het fietsen in al zijn vormen. Een sociaal gebeuren dat de wielersport een extra dimensie geeft. Belangrijk is dat je geconcentreerd en alert blijft fietsen in een groep. Goed opletten voorkomt plotseling remmen of van de lijn afwijken. Veel ongevallen in een toerpeloton gebeuren vaak door onverwachte omstandigheden. Veel plotselinge uitwijkmanoeuvres, remacties en te weinig afstand houden zijn vaak reden voor valpartijen. Ook zijn niet alle fietsers op de hoogte van algemene regels die het veilig fietsen in een groep bevorderen.

Je kunt allerlei regels bedenken maar de verantwoording ligt natuurlijk bij de fietser. De fietser moet weten wat voor snelheid hij/zij aankan en zich afvragen of die snelheid past bij de groep waarin hij/zij fietst. Hieronder vindt u een aantal tips voor veilig fietsen in een groep:

 • Er wordt als groep gereden, dus: samen uit, samen thuis.
 • Er wordt extra rekening gehouden met nieuwe deelnemers aan de groep.
 • Blijf zoveel mogelijk twee-aan-twee of in lijn rijden. Ook bij sterke zijwind.
 • Als iemand het tempo niet aan kan laat men de betreffende persoon op de tweede rij fietsen
  en/of wordt het tempo aangepast.
 • Bij een klim wordt er gewacht tot de laatste boven is.
 • Bij pech wordt op elkaar gewacht.
 • Er wordt niet met losse handen gereden.
 • Niet rijdend achterom kijkend een gesprek voeren.
 • Niet mobiel bellen op de fiets.
 • Bij op de openbare weg achter het wiel van je voorganger, dus kruip niet in iemands wiel.
 • Nooit abrupt van rijrichting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden.
 • Als je de berm in rijdt niet direct terug de weg weer oprijden maar rustig in de berm blijven rijden/remmen.

Signalen in de groep

 • Als er gestopt moet worden geven de voorrijders een stopteken met de arm recht omhoog
  en roepen “STOP”. De groep geeft het stopteken door naar achter.
 • Als de weg vrij is, geven de voorrijders een teken met de arm omhoog naar voren wuivend en
  roepen “VRIJ”. De groep geeft het teken door naar achter.
 • Bij rechtsaf: voorrijder met arm rechts en roept “RECHTSAF”. De groep geeft de roep door naar
  achter.
 • Bij linksaf: voorrijder geeft dit aan met arm naar links en roept “LINKSAF”. De groep geeft de
  roep door naar achter.
 • Bij rechtdoor: voorrijder roept “RECHTDOOR”. De groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij obstakel rechts van de weg of inhalen van mede weggebruiker: de voorrijders roepen
  duidelijk “VOOR” of "BINNEN". De groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij obstakel links van de weg of tegenligger: voorrijders roepen duidelijk “TEGEN” of "BUITEN". De groep
  geeft de roep door naar achter.
 • Bij obstakels in of op het wegdek wordt luid de naam van het obstakel groepen (bijvoorbeeld "PAAL") en met de
  arm naar beneden naar het obstakel gewezen. De groep geeft de roep door naar achter.
 • Wordt er “RITSEN” geroepen dan dient men in één lijn achter elkaar te rijden. Je kunt eventueel je wijsvinger omhoog steken om het cijfer "1" aan te geven. De groep geeft de roep
  door naar achter. Vervolgens moet je om en om gaan ritsen, waarbij de rijder links voor de rijder rechts van zich gaat rijden. Dit proces zou in maximaal 6 seconden gedaan moeten zijn.
  Als je weer twee aan twee kunt fietsen, dan geeft de wegkapitein een sein met twee vingers in de lucht.
 • Indien de groep wordt ingehaald (fietser, auto, o.i.d.) roep dan luid “ACHTER”. De groep
  geeft de roep door naar voren.
 • Zijn er technische problemen of wil je dat de groep stopt, roep dan luid “LEK”. Ook als er geen lek gereden is, mag dit sein gegeven. Bijvoorbeeld als er onverantwoord gereden wordt.

Tips voor de groep

 • Waarschuw andere weggebruikers tijdig en vriendelijk. Bij een grote groep kan de voorste aangeven dat er nog meer fietsers gaan passeren, zodat de andere weggebruiker hier rekening mee kan houden.
 • Waarschuw de deelnemer achter je voor onverwachte situaties. Waarschuw bijvoorbeeld bij loslopende honden.
 • Een groet tijdens het passeren wordt gewaardeerd.
 • Zorg voor een wegkapitein. Het liefst een persoon voorop voor de route, en een persoon achteraan voor de veilgheid en voor mogelijke afvallers.
 • Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment.
 • Bij pech rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga indien mogelijk van de weg af.
 • Vermijd bij clubritten zoveel mogelijk fietspaden op drukke toeristische wegen.

Veiligheidstips

 • Controleer je fiets vooraf op gebreken.
 • Draag handschoenen en sportbril voor veiligheid en comfort.
 • Waarschuw tijdig als je gaat passeren. Bij voorkeur eerst met de bel.
 • Blijf alert op mens en dier op het parcours.
 • Neem pechspullen en een EHBO kit mee.
 • Zorg dat je een legitimatie bij je draagt.
 • Neem je telefoon mee en stel je ICE gegevens in op je mobiele telefoon.