clubrit toertocht clubwedstrijd trainingsrit clubactiviteit fietsen bij de buren

ma di wo do vr za zo
1
3
4
5
6
8
10
11
12
13
15
17
18
19
20
22
24
25
26
27
29
31
Weersverwachting
Zevenhuizen

BikePlaza

alv2019

Vrijdagavond 11 maart staat de Algemene Ledenvergadering op de agenda. Tevens zal op deze avond de nieuwe clubkleding worden uitgereikt.

De ALV start om 20:00 uur, je bent vanaf 19:30 uur welkom in La Baraque aan de Zuidplasweg in Zevenhuizen.

 

Agenda ALV 11 Maart 2022:

 1. Opening
 2. Contract ondertekening Sponsoren
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV 2021
 5. Jaarverslagen 2021
 6. Financieel verslag 2021
 7. Verslag van kascommissie
 8. Bestuursbeleid
 9. Pauze
 10. Vacatures
 11. Begroting 2022
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

De notulen van de ALV van 2021:

Datum: 6 november 2021

Opening vergadering
Voorzitter Adrie Franken opent de vergadering om 18:30u en bedankt Oscar (Baas) voor het gebruik
mogen maken van deze locatie en het regelen van de jaarlijkse BBQ. Een applaus uit de zaal. Adrie
neemt ons even mee door de verkorte ALV agenda, alleen de noodzakelijke verplichte agenda
punten voor het afsluiten van het boekjaar 2019 en de begroting 2020 worden behandeld. We hopen
volgend jaar Februari weer een normale ALV te kunnen houden.

Notulen vorige ALV 2020:
Goedgekeurd geen opmerkingen en er waren geen nieuwe ingekomen stukken.


Toercommissie:

Kredersklassieker: Mensen aangeboden geldt terug te storten, weinig mensen hebben hier gebruik
van gemaakt en we gaan dit niet verrekenen als we volgende jaar (2022) deze toertocht weer kunnen
organiseren. André is het er niet mee eens, waarvan akte. De rest van de vergadering was het wel
eens met het besluit dat we volgend jaar niet nog eens proberen om de mensen het geld terug te
geven.
Aad heeft vermeld dat we het wedstrijd parkoers gaan verleggen naar de Willem-Alexander
roeibaan, voorstel bij de gemeente ingediend ter goedkeuring. Arend komt binnenkort weer langs bij
de verkeersregelaars om te vragen wie ook nog in 2022 tijdens de wedstrijden verkeersregelaar wilt
zijn. Voor deze mensen wordt dan een examen verkeersregelaar aangevraagd.


Financiën:
1. Terugblik over de afrekening 2020
Martijn heeft de cijfers van 2020 de revue laten passeren. We hebben genoeg geld in kas om
te kijken of we nog iets extra’s kunnen doen voor het lustrum.
2. Kascommissie:
Geert heeft aangegeven dat de kas controle is afgerond en goedgekeurd is. Er waren geen
bijzonderheden.
3. Vooruitblik 2021:
Martijn geeft een overzicht over de begroting van 2021 met daarin geen uitzonderlijke zaken.
4. Reductie lidmaatschap:
In verband met de corona heeft het Bestuur de contributie 2021/2022 gehalveerd. Aan de ALV wordt gevraagd of zij hiermee kan instemmen of dat het 2e deel van de contributie alsnog moet worden geïnd. ALV stemt nagenoeg unaniem in met de voorgestelde reductie op de contributie. De contributie 2022 wordt in de ALV ingebracht.
Na alle financiële zaken wordt de penningmeester gedechargeerd voor het afgesloten boekjaar.


Cyql:

Geert heeft samen met Andre een presentatie gegeven voor wat betreft het gebruik van Cyql. Dit jaar zijn we het aan het uitproberen en volgend gaan we kijken of het ons bevalt en dat we het verder gaan inzetten in de club voor het plannen van de ritten ter vervanging van de verschillende WhatsApp groepen. 53 leden hebben zich al enthousiast aangemeld in de Cyql app.


Lustrum:

Geert geeft een beknopt overzicht wat COVID-19 met de viering van het lustrum gedaan heeft. Tot nu toe is er alleen de tocht op 18 september gehouden met aansluitend een BBQ. Er wordt door de lustrum commissie nog verder gekeken wat er in 2022 nog gedaan kan worden. Daarnaast komt er zeker een lustrum boek.


Kleding:
Adrie neemt de presentatie van Richard over daar Richard gemeld heeft iets later te zijn.
De kledingcommissie en het bestuur laten weten dat een aantal sponsoren zullen stoppen en dat we een aantal nieuwe sponsoren (Jonker, De Mannen) hebben kunnen vinden die de plaatsen van de gestopte sponsoren gaan innemen. De gestopte sponsoren worden bedankt voor hun sponsoring van de afgelopen 3 jaar. BikePro blijft de sponsor op de broeken.
Verder wordt het TCZ80 logo uitgebreid met de vermelding van het 40 jarige bestaan van de club. Arjan Hendriks wordt bedankt voor zijn ontwerp in deze.
De nieuwe sponsoren worden automatisch lid van de toerclub zodat zij ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, zij hun advertenties in het magazine (online of gedrukt) kunnen zien.
De nieuwe kleding zal bestaan uit een zomer (wit shirt) en uit een winter (zwart shirt) collectie. Eenmalig wordt een set aangeboden voor €100,- aan de leden. Deze set bestaat uit 2 shirts met korte mouw (wit (limited edition 2022) en zwart) en één korte broek.
De nieuwe kleding wordt getoond en uit de zaal komt de opmerking dat de ‘oude’ TC Zevenhuizen kleuren (geel en groen) er haast niet meer in terug komen. Aan de vergadering wordt gevraagd wie voor de nieuwe voorgestelde kleding is komen de volgende stemmen uit de zaal:
- 18 leden zijn voor het nieuwe kleding voorstel
- 11 leden zijn tegen het nieuwe kleding voorstel
- De overige leden onthouden zich van stemmen
Bestuur en kleding commissie heeft gezegd te kijken naar een aanpassing van de kleuren maar aangezien de meerderheid voor de nieuwe kleding keuze is zijn er geen toezeggingen gedaan dat de kleding zal worden aangepast. Tijdens de BBQ zal er nog gediscussieerd worden wat voor
aanpassingen gedaan zouden kunnen worden. Een voorbeeld is om de banden op de shirts iets groter te maken zodat de geel/groene kleuren iets beter zichtbaar worden en de shirts beter te herkennen zijn als TCZ80.


Vergadering wordt om 19:15u afgesloten.