De Kredersklassieker kent een paar spelregels. Kort samengevat komen die neer op het volgende: 'Zorg dat jij en je materiaal in orde zijn, hou je aan de (verkeers)regels, respecteer elkaar en het milieu, draag je helm en maak er met z'n allen een gezellige dag van!'

De spelregels:

 • Het dragen van een goedgekeurde valhelm is gedurende de gehele toertocht verplicht.
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toertocht.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 • Deelnemers verplichten zich voorts de gedragscode van de NTFU na te leven (zie pdf document)
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan andere tochten van de organisatie in de toekomst.
 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 • Na het incasseren/ontvangen van het inschrijfgeld is er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
 • Indien de tocht(en) door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
 • Indien de tocht(en) door overmacht moet worden stilgelegd c.q. geheel of gedeeltelijk afgelast op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
 • TC Zevenhuizen '80, de organiserende toerclub, kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht moet worden afgelast.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Met het accepteren van het startbewijs verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • In geval van pech is een materiaalwagen beschikbaar. Deze is oproepbaar via het noodnummer van de organisatie.
 • Het noodnummer van de organisatie is 06-10102012. Het is raadzaam dit vooraf in je telefoon te zetten.
 • In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de organisaterende toerclub.

 

kredersklassieker 29 maart 2020

wesley

Wesley Kreder - 4 september 1990
Wanty Groupe Gobert

raymond

Raymond Kreder - 26 september 1989
UKYO

michel

Michel Kreder - 15 augustus 1987
Voorheen Aqua Blue Sports

stefan

Stefan Kreder - 24 augustus 1996
Voorheen HSK Trias-Mooi Jong Cycling Team

Omloop Tom Schouten en KredersKlassieker